Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

Matsedel Föräldrarådet Dokument Klagomålshantering

Klagomålshantering:

Om du har några  synpunkter eller klagomål gäller följande rutiner;

Gäller klagomålet den egna avdelningen är det lämpligast att prata med berörd personal. Vill man hellre prata med en utomstående kan man vända sig till vem som helst i styrelsen.

Kommer ett klagomål till styrelsen tas ärendet upp på nästkommande styrelsemöte.

(Styrelsen har möte varje måndag). Därefter återkopplar vi till den som klagat.

Det finns även brevlådor uppsatta på två ställen på förskolan. En sitter utanför kontoret och en inne i Smultrons hall. Där kan man lägga synpunkter och klagomål. Vi är naturligtvis tacksamma om du inte är anonym så att vi kan återkoppla.

Styrelsen:

Rose-Marie, rektor                                     Björnbär

Mia                                                                Körsbär

Thomas                                                        Smultron

Staffan                                                          Lingon

Anna                                                              Blåbär

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan